همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
3 شهریور 1398

« نشست تخصصی درباره وضعیت حقوقی مسائل روز حقوق دریاها»

همایش‌های حقوقی

خانه حقوق شهروندی با مشارکت جهاد دانشگاهی ، دانشگاه اصفهان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  شعبه اصفهان برگزار می نماید .

فراخوان اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی

اولویت اصلی جشنواره تولید آثار هنری بر اساس پژوهشی است که توسط دبیرخانه انجام شده و به شکل کامل در اختیار هنرمندان قرار می گیرد

نشست علمی مفهوم قوانین موجد حق در داوری

این نشست 25 اردیبهشت ماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد

قاضی در چالش تفسیر قانون/ مهارت شخصیت شناسی در حرفه قضاوت

هشتمین عصرانه حقوقی انگیزشی مهارتی کافه دوقوآ روز جمعه 24 اردیبهشت برگزار می شود

نشست جایگاه حقوق مالکیت فکری (معنوی) در ایران

این نشست علمی توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا (س) برگزار می گردد

نشست نقش سازمان کنفرانس لاهه در ارتقاء حقوق تجارت بین الملل

این نشست روز دوشنبه در دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادری برگزار خواهد شد

کارگاه شبیه سازی: 20 تکنیک موفق وکیل حرفه ای در دادگاه

موسسه مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 11 خرداد 95 این کارگاه را برگزار می نماید

بررسی نهاد تک سرپرستی در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست

این نشست  از سلسله نشست های حقوق خانواده است که به همت کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران برگزار می گردد

عمومی شدن حقوق خصوصی، خصوصی شدن حقوق عمومی

سومین نشست از سلسله نشست های "به صرف مقاله" سه شنبه 21 اردیبهشت برگزار می گردد

مسابقه بزرگ دادخواست نویسی و هنردفاع

انجمن علمی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران "مسابقه بزرگ دادخواست نویسی و هنردفاع" برگزار میکند

نشست کودک‌کشی و حقوق بشر در ایران؛ مورد امیر (قاتل ستایش)

این نشست توسط گروه «رهایی» با همکاری انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.