شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد

شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد تجویز ازدواج مجدد تحت چه شرایطی برای زوج مجاز است | ادامه

شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست حکم رشد در صورتی که سن پسری 15 سال تمام قمری باشد می تواند با ارائه مدارک خود و استفاده از نمونه دادخواست فوق، از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید. | ادامه

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست تغییر نام کوچک در صورتی که شخصی به نامی غیر از نام شناسنامه‌ای خود اشتهار دارد، با طی مراحل ذیل تغییر نام کوچک خود را از دادگاه تقاضا نماید. | ادامه

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم اگر شخصی در ملک دیگری متصرف شود و صاحب ملک خواهان رفع تصرف او شود می‌تواند خلع ید او را از دادکاه بخواهد | ادامه

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت آشنایی با مراحل دادخواست در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت | ادامه

شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد
شرح دادخواست حکم رشد
شرح دادخواست تغییر نام کوچک
چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
اخبار ویژه داتیکان
جدیدترین اخبار حقوقی
18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

نمايش و نقد و بررسي مستند «قاضي و مرگ»

همایش‌های حقوقی

واحد فناور حقوق و هنربرگزار می نماید . ...

18 آذر 1398

کارگاه آیین نگارش حقوقی(قضایی)

همایش‌های حقوقی

 انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز برگزار می نماید .  ...

18 آذر 1398

نشست تخصصی

همایش‌های حقوقی

دپارتمان حقوق موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید .  ...

18 آذر 1398

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل  منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

استخدام 18آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .      ...

18 آذر 1398

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دوران منتشر کرد.   ...

18 آذر 1398

محشای قانون آیین دادرسی کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات فردوسی  منتشر کرد.  ...

17 آذر 1398

قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجد منتشر کرد. ...

17 آذر 1398

پاسخ پزشکی قانونی به ادعای وکیل نجفی درباره تشکیل شبانه کمیسیون پزشکی

تازه های قوانین و مقررات

 داتیکان : پزشکی قانونی استان تهران درباره ادعای وکیل محمدعلی نجفی در دادگاه روز گذشته مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون پزشکی این پرونده شبانه برگزار شده است، پاسخ داد.   ...

17 آذر 1398

مجموعه قوانین صبا

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات کلک صبا  منتشر کرد .    ...

17 آذر 1398

قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط با نمایه (ایندکس)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات فرهیخته منتشر کرد .   ...

17 آذر 1398

قواعد فقه (بخش قضایی )

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات  مرکز نشر علوم انسانی منتشر کرد.   ...

17 آذر 1398

«چهارمین هم نشینی حقوقدانان شاعر و علاقمند به ادب فارسی»

همایش‌های حقوقی

 گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانیبرگزار می نماید .  ...

17 آذر 1398

استخدام 17آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .      ...

17 آذر 1398

تنقیح آرای مالیاتی هیئت های عمومی و تخصصی دیون عدالت اداری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد.    ...

17 آذر 1398

دانشگاه گیلان کارگاه بررسی مقررات تخلفات پژوهشی در تهیه آثار علمی

همایش‌های حقوقی

به مناسبت هفته ی پژوهش کارگاه های آموزشی  در دانشگاه گیلان برگزار می نماید .  ...

16 آذر 1398

نشست تخصصی" آموزش حقوق بشر اسلامی"

همایش‌های حقوقی

 دپارتمان حقوق موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید .  ...

16 آذر 1398

ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی نشست چهارم «بازنگری در قانون اساسی »

همایش‌های حقوقی

 انجمن حقوق شناسی سلسله نشست های تخصصی برگزار می نماید .  ...

16 آذر 1398

کیفر های روحی یا بدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

همایش‌های حقوقی

کانون جنبش نرم افزاری برگزار می نماید .  ...