شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله برای مطالبه وجه ثمن معامله باید به نکات ذیل توجه فرمایید | ادامه

شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص

شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص در صورتی که مودی مالیاتی، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه عوارض و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد، جهت تقاضای رسیدگی مجدد اداره امور مالیاتی باید به نکات ذیل توجه کند. | ادامه

شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد

شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد تجویز ازدواج مجدد تحت چه شرایطی برای زوج مجاز است | ادامه

شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست حکم رشد در صورتی که سن پسری 15 سال تمام قمری باشد می تواند با ارائه مدارک خود و استفاده از نمونه دادخواست فوق، از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید. | ادامه

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست تغییر نام کوچک در صورتی که شخصی به نامی غیر از نام شناسنامه‌ای خود اشتهار دارد، با طی مراحل ذیل تغییر نام کوچک خود را از دادگاه تقاضا نماید. | ادامه

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله
شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص
شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد
شرح دادخواست حکم رشد
شرح دادخواست تغییر نام کوچک
اخبار ویژه داتیکان
جدیدترین اخبار حقوقی
21 آذر 1398

قانون تجارت در نظام حقوقی کنونی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات میزان  منتشر کرد.  ...

21 آذر 1398

تمرکز طراح اصول فقه

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات ارشد منتشر کرد. ...

21 آذر 1398

نقد و تحلیل لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت

همایش‌های حقوقی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید .  ...

21 آذر 1398

سومین بخش از دوره عمومی اموزش داوری قلمرو حمایت و‌نظارت قضایی بر آرا داوری

همایش‌های حقوقی

دفترداوری اتاق بازرگانی ایران در اتاق کرمان برگزار می نماید .  ...

20 آذر 1398

حکم محمدعلی نجفی صادر شد

رویدادهای حقوقی

رأی پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، به اتهام قتل همسر دومش، میترا استاد، از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران صادر شد.   ...

20 آذر 1398

ظرفیت های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت

همایش‌های حقوقی

 دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید .  ...

20 آذر 1398

بررسی اعاده دادرسی نسبت به آرا انتظامی

همایش‌های حقوقی

 موسسه حقوقی راد برگزار می نماید .  ...

20 آذر 1398

استخدام 20 آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .        ...

20 آذر 1398

نشست تخصصی با عنوان« هیات های حل اختلاف قراردادیِ صنعت نفت »

همایش‌های حقوقی

دانشگاه علامه طباطبایی معاونت پؤوهشی دانشکنده حقوق و علوم سیاسی با همکاری کمیته حقوق نفت وگاز برگزار می نماید .    ...

19 آذر 1398

استخدام 19 آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     ...

18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

نمايش و نقد و بررسي مستند «قاضي و مرگ»

همایش‌های حقوقی

واحد فناور حقوق و هنربرگزار می نماید . ...

18 آذر 1398

کارگاه آیین نگارش حقوقی(قضایی)

همایش‌های حقوقی

 انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز برگزار می نماید .  ...

18 آذر 1398

نشست تخصصی

همایش‌های حقوقی

دپارتمان حقوق موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید .  ...

18 آذر 1398

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل  منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

استخدام 18آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .      ...

18 آذر 1398

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دوران منتشر کرد.   ...

18 آذر 1398

محشای قانون آیین دادرسی کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات فردوسی  منتشر کرد.  ...

17 آذر 1398

قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجد منتشر کرد. ...

17 آذر 1398

پاسخ پزشکی قانونی به ادعای وکیل نجفی درباره تشکیل شبانه کمیسیون پزشکی

تازه های قوانین و مقررات

 داتیکان : پزشکی قانونی استان تهران درباره ادعای وکیل محمدعلی نجفی در دادگاه روز گذشته مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون پزشکی این پرونده شبانه برگزار شده است، پاسخ داد.   ...