شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست تغییر نام کوچک در صورتی که شخصی به نامی غیر از نام شناسنامه‌ای خود اشتهار دارد، با طی مراحل ذیل تغییر نام کوچک خود را از دادگاه تقاضا نماید. | ادامه

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم اگر شخصی در ملک دیگری متصرف شود و صاحب ملک خواهان رفع تصرف او شود می‌تواند خلع ید او را از دادکاه بخواهد | ادامه

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت آشنایی با مراحل دادخواست در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت | ادامه

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در صورتی که فروشنده خودرو، از تنظیم سند رسمی انتقال امتناع نماید خریدار می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق از دادگاه الزام وی به تنظیم سند رسمی خودرو را تقاضا نماید. | ادامه

شرح دادخواست فسخ نکاح

شرح دادخواست فسخ نکاح هریک از زوجین می‌توانند به دلایل ذکر شده در قانون نکاح را فسخ نمایند | ادامه

شرح دادخواست تغییر نام کوچک
چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
شرح دادخواست فسخ نکاح
اخبار ویژه داتیکان
جدیدترین اخبار حقوقی
9 آذر 1398

نشست بررسی ابعاد علمی ، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398

همایش‌های حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید  .  ...

9 آذر 1398

همایش«ملی انرژی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی برق ، نفت ، گاز ، خورشیدی »

همایش‌های حقوقی

موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه نیرو برگزار می نماید .  ...

9 آذر 1398

«دعوای ابطال رای داور به به سبب تعرض به قوانین موجد حق »

همایش‌های حقوقی

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید . ...

9 آذر 1398

«کارگاه اموزشی نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها (2)»

همایش‌های حقوقی

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید .  ...

9 آذر 1398

وکلای جوان بدانند (آیین دادرسی کیفری )

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

9 آذر 1398

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات آوا    منتشرکرد .   ...

9 آذر 1398

چالش حقوق آب

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

پزشکی قانونی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

چهل گفتار حقوقی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی »

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

قانون روابط موجرو مستاجر

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات چتر دانش  منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات چتر دانش  منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

دادرسی های فوری ؛ دستور موقت درحقوق ایران و حقوق تطبیقی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

حقوق کیفری اراضی ملی شده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

آیین دادرسی مدنی (جلد اول )

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

تبرئه بعد از 36 سال زندان

حقوق بین الملل

اگر در جستجوی پاسخ سریع برای یک مساله باشیم چه بسا به نتایج فاجعه‌باری برسیم. ...

7 آذر 1398

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات سخنوران منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

راهنمای کاربردی قانون مالیات های مستقیم

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات سخنوران منتشرکرد .   ...