شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص

شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص در صورتی که مودی مالیاتی، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه عوارض و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد، جهت تقاضای رسیدگی مجدد اداره امور مالیاتی باید به نکات ذیل توجه کند. | ادامه

شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد

شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد تجویز ازدواج مجدد تحت چه شرایطی برای زوج مجاز است | ادامه

شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست حکم رشد در صورتی که سن پسری 15 سال تمام قمری باشد می تواند با ارائه مدارک خود و استفاده از نمونه دادخواست فوق، از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید. | ادامه

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست تغییر نام کوچک در صورتی که شخصی به نامی غیر از نام شناسنامه‌ای خود اشتهار دارد، با طی مراحل ذیل تغییر نام کوچک خود را از دادگاه تقاضا نماید. | ادامه

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم اگر شخصی در ملک دیگری متصرف شود و صاحب ملک خواهان رفع تصرف او شود می‌تواند خلع ید او را از دادکاه بخواهد | ادامه

شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص
شرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد
شرح دادخواست حکم رشد
شرح دادخواست تغییر نام کوچک
چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم
اخبار ویژه داتیکان
جدیدترین اخبار حقوقی
8 آذر 1398

فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی »

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

قانون روابط موجرو مستاجر

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات چتر دانش  منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات چتر دانش  منتشرکرد .   ...

8 آذر 1398

حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

دادرسی های فوری ؛ دستور موقت درحقوق ایران و حقوق تطبیقی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

حقوق کیفری اراضی ملی شده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

آیین دادرسی مدنی (جلد اول )

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

تبرئه بعد از 36 سال زندان

حقوق بین الملل

اگر در جستجوی پاسخ سریع برای یک مساله باشیم چه بسا به نتایج فاجعه‌باری برسیم. ...

7 آذر 1398

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات سخنوران منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

راهنمای کاربردی قانون مالیات های مستقیم

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات سخنوران منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

قوانین ایثارگران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات هزار رنگ ( پخش توازن ) منتشرکرد .   ...

7 آذر 1398

جسارتهایی در جرم شناسی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .   ...

6 آذر 1398

آغاز محاکمه مجدد "محمدعلی نجفی" با انتقاد نماینده دادستان به دادگاه

رویدادهای حقوقی

محاکمه دوباره محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل عمد همسر دومش متهم است صبح امروز ششم آذر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. ...

6 آذر 1398

استخدام 6آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .      ...

6 آذر 1398

کلیات حقوق جزا

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات میزان  منتشرکرد .   ...

6 آذر 1398

کتاب حقوق قراردادها

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات سمت  منتشرکرد .   ...

6 آذر 1398

اصول فقه به روش ساده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادافرین منتشرکرد .   ...

6 آذر 1398

حقوق بازرگانی (حقوق تجارت )

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات شهر آشوب منتشرکرد .   ...

6 آذر 1398

قانون تعاون و شرکت های تعانی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات هزار رنگ (پخش توازن ) منتشرکرد .   ...

5 آذر 1398

حقوق مدنی 8

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات گنج دانش   منتشرکرد .   ...