کارگاه آموزشی حقوق
4 خرداد 1398

کارگاه آموزشی حقوق بیمه دریایی

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می‌کند   ...

21 شهریور 1395

دوره آموزش مجازی «آشنایی با حقوق حیوانات در دنیای کنونی و پیوستگی آن با حقوق انسانی»

همایش‌های حقوقی

این دوره در راستای برنامه های ادواری آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می گردد ...