دکتر الهام امین زاده
14 مهر 1398

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .    ...

5 مهر 1395

نفع عمومی در افزایش مجازات متخلفین رانندگی

رویدادهای حقوقی

دکتر امین زاده: برای کاهش خسارات جانی و مالی حاصل از رانندگی، باید مجازات‌ها و محرومیت‌ها برای متخلفین افزایش یابد. ...