کتاب
25 خرداد 1398

کتاب : دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد ...

2 اردیبهشت 1398

کتاب : راهنمای نگارش رای داوری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

26 اسفند 1397

کتاب : حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

1 اسفند 1397

کتاب: اعتراض به عوارض شهرداری ها(کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

30 بهمن 1397

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

30 بهمن 1397

کتاب: آموزش عملی و کاربردی قوانین سرقفلی و کسب و پیشه به زبان ساده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

30 بهمن 1397

کتاب تملک املاک،اراضی، مستحدثات دولتی و شهرداری ها

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

30 بهمن 1397

کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد ...

30 بهمن 1397

کتاب اصول و فنون قانون‌گذاری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد ...