تمدید تحریم ها علیه ایران
17 آذر 1395

صدای اعتراض ایران، به گوش دبیر کل سازمان ملل رسید

حقوق بین الملل

ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعتراض خود درباره مصوبه کنگره آمریکا در تمدید قانون تحریم ایران را نشان داد ...