لایحه مدیریت خدمات کشوری
15 اسفند 1395

چرا دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را نمی دهد؟

رویدادهای حقوقی

انتقاد جلالی از بی توجهی دولت به ارسال لایحه مدیریت خدمات کشوری ...