عدالت ترمیمی
16 بهمن 1397

نشست علمی با موضوع « رویکرد عدالت ترمیمی به پرونده های خشونت جنسی »

رویدادهای حقوقی

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق  برگزار می‌کند   ...

14 اسفند 1396

خطاهایی که دفن می شوند

رویدادهای حقوقی

بررسی رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم پزشکی با نمونه پرونده عباس کیارستمی با حضور حقوق‌دان‌ها ...

31 فروردین 1396

ترمیم به جای مجازات

گزارش داتیکان از نشست «رویکرد عدالت ترمیمی به خشونت در مدارس» ...