وضعیت کودکان کار در ایران
28 خرداد 1398

آیا کودکان کار متکدی هستند یا کارگر؟ / نظارت دولت بر سمنها حداکثری و حمایت آن حداقلی است

در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در داتیکان مطرح شد. (بخش دوم) ...

24 اردیبهشت 1396

تاختن به قانون

گزارشي انتقادي از قواعد داخلي  و مقررات بين المللي حاكم بر حقوق كودكان ...