معاون منابع انسانی قوه قضاییه
14 آذر 1397

تعداد قضاتی که از قانون منع بکارگیری بازنشتگان مستثنی شدند کمتر از 50 نفر است

رویدادهای حقوقی

داتیکان - معاون منابع انسانی قوه قضائیه: تعداد این افراد بسیار کم است و به ۵۰ نفر هم نمی رسند و حدود ۳۰ نفر شاید باشند. این افراد با اذنی که وجود دارد مجددا به کار باز می گردند. ...

28 مهر 1397

جذب بیش از ۴ برابری نیروی اداری نسبت به قاضی در قوه قضائیه

رویدادهای حقوقی

طبق آمار ارائه شده توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه، جذب نیروی اداری در این قوه طی ۶ سال، بیش از ۴ برابر جذب قاضی در قوه قضائیه بوده است.   ...

28 اسفند 1396

مراسم تحلیف دوره‌های 195 و 196 کارآموزی قضایی استان تهران و دوره 4 استان مازندران

رویدادهای حقوقی

 کارآموزان این دوره فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی و شماری نیز ورودی آزاد هستند  ...

11 مهر 1395

5 هزار کارمند اداری نیاز داریم/ صدور ابلاغ قضایی 1100 قاضی تا پایان سال

رویدادهای حقوقی

معاون منابع انسانی قوه قضاییه در نشست خبری آزمون تصدی منصب قضا در مورد آخرین وضعیت جذب قضات و نیروهای اداری قوه قضاییه خبرداد ...

18 اردیبهشت 1395

مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

رویدادهای حقوقی

قانون آزمایشی که بیست سال تمدید می‌شود، ماهیت آزمایشی را تغییر داده است. ...