کارگاه آموزشی حقوقی
12 خرداد 1397

کارگاه آموزشی

همایش‌های حقوقی

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ...

29 آذر 1395

کارگاه آموزشی «بررسی کاربردی اسناد تجاری با تکیه بر چک در نظام حقوقی ایران"

همایش‌های حقوقی

به همت سازمان بسیج حقوق دانان برگزار می شود: ...

28 آذر 1395

کارگاه آموزشی «مهارت‌های تنظیم قرارداد»

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می کند: ...

24 آذر 1395

کارگاه عملی «قراردادنویسی-دوره مقدماتی یک (جدید)»

همایش‌های حقوقی

بنیاد قرارداد ایرانیان برگزار می کند: ...

23 آذر 1395

دوره آموزشی تخصصی «فنون ومهارت های موفقیت در کسب وکار حقوقی»

همایش‌های حقوقی

موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوقی بین المللی هزاره صلح برگزار می کنند: ...

22 آذر 1395

کارگاه آموزشی «حکمیت و داوری درمحاکم دادگستری»

همایش‌های حقوقی

سازمان بسیج حقوق دانان برگزار می کند: ...

17 آذر 1395

کارگاه آموزشی «نحوه مذاکره و تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری»

همایش‌های حقوقی

هشتمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف برگزار می کند: ...

13 آذر 1395

کارگاه آموزشی «مهارت های فن دفاع»

همایش‌های حقوقی

گروه حقوق  دانشگاه آزاد اسلامشهر برگزار می کند: ...

3 آذر 1395

کارگاه آموزشی «ضوابط و مقررات سرمایه گذاری خارجی در ایران (پس از برجام)»

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می کند: ...

29 آبان 1395

دوره تخصصی قراردادنویسی «درفتینگ»

همایش‌های حقوقی

کارگروه مهارت افزایی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند: ...