کتاب های حقوقی
11 اسفند 1398

این ده تن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.   ...

11 اسفند 1398

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.   ...

9 اسفند 1398

دکترین عذر عام در قراردادها «فقه و حقوق تطبیقی 1»

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد. ...

9 اسفند 1398

اجرای احکام کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.   ...

9 اسفند 1398

مبانی و جلوه های فقهی و حقوقی قاعده لاقود

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد. ...

9 اسفند 1398

هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.   ...

8 اسفند 1398

حقوق و جزای عمومی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد. ...

8 اسفند 1398

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد. ...

8 اسفند 1398

بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.   ...

8 اسفند 1398

مرجع داوری «قواعد باشگاه داوری اختلافات قراردادی (کداک ) قوانین و مقررات داوری و سازش »

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.   ...

گفتگو و یادداشت | همه یادداشت ها

تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

10 اسفند 1398
تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

تورگشت پژوهشی-تفریحی ویژه حقوقدانان، وکلا و قضات

3 اسفند 1398
تورگشت پژوهشی-تفریحی ویژه حقوقدانان، وکلا و قضات

شجریان: روح زمانه؛ فراتر از خبر

3 اسفند 1398
شجریان: روح زمانه؛ فراتر از خبر

خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

8 بهمن 1398
خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

وقتی صدای مردم از نمایندگانشان به گوش نمی‌رسد خود صدایشان را بلند می‌کنند

2 بهمن 1398
وقتی صدای مردم از نمایندگانشان به گوش نمی‌رسد خود صدایشان را بلند می‌کنند

چرا نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل قالیباف نشد

28 دی 1398
چرا نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل قالیباف نشد

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

آیا بی اطلاعی دولت روحانی از نحوه سقوط هواپیما صحت دارد

22 دی 1398
آیا بی اطلاعی دولت روحانی از نحوه سقوط هواپیما صحت دارد

میزان غرامت جان باختگان هواپیمای اوکراینی/سپاه باید دستور لغو کلیه پروازها را صادر میکرد/اولیای دم علیه چه نهادی باید شکایت کنند

21 دی 1398
میزان غرامت جان باختگان هواپیمای اوکراینی/سپاه باید دستور لغو کلیه پروازها را صادر میکرد/اولیای دم علیه چه نهادی باید شکایت کنند

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

21 دی 1398
دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

رابطه شرکت‌های پیمانکاری و اصناف چگونه است؟!

14 دی 1398
رابطه شرکت‌های پیمانکاری و اصناف چگونه است؟!