مدیران بازنشسته‌
18 آذر 1397

کدخدایی: قانون، مدیران بازنشسته‌ را مجبور به استعفا خواهد کرد

رویدادهای حقوقی

سازمان بازرسی و قوه قضائیه به موضوع عدم استعفای مدیران بازنشسته ورود می‌کنند ...