کمیسیون آموزش و پژوهش کانون وکلای استان مرکزی
22 دی 1397

واکاوی قانون اصلاح قانون صدور چک سال 1397 چالش ها و راهکار ها

همایش‌های حقوقی

کمیسیون آموزش و پژوهش کانون وکلای استان مرکزی برگزار می کند ...