تخفیف مجازات
14 اسفند 1397

عفو و تخفیف مجازات 79هزار زندانی در ادامه اجرای عفو گسترده محکومان

رویدادهای حقوقی

 رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: تا پایان سیزدهم اسفند سال جاری آمار زندانیان مشمول بخشنامه عفو گسترده زندانیان به ۷۹ هزار نفر رسید.   ...