همایش حقوقی
17 آذر 1398

دانشگاه گیلان کارگاه بررسی مقررات تخلفات پژوهشی در تهیه آثار علمی

همایش‌های حقوقی

به مناسبت هفته ی پژوهش کارگاه های آموزشی  در دانشگاه گیلان برگزار می نماید .  ...

21 آبان 1398

دورۀ آموزشی «آشنایی با مقررات ورشکستگی در نظام حقوقی ایران»

همایش‌های حقوقی

مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید .  ...

21 آبان 1398

اولین دوره از کارگاه‌های آموزشی داوری کاربردی با عنوان "تأمین مالی ثالث در داوری"

همایش‌های حقوقی

مرکز منطقه‌ای داوری تهران برگزار می نماید .  ...

20 آبان 1398

حلقه مطالعاتی: « قانون و آزادی در مشروطه »

همایش‌های حقوقی

 انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار می نماید .  ...

20 آبان 1398

نشست « از برابری فلسفی تا برابری حقوقی »

همایش‌های حقوقی

نشست هفدهم از سلسله نشست های علمی انجمن حقوق اساسی ایران نمایندگی فارس باهمکاری کانون وکلای دادگستری فارس برگزار می نماید . ...

18 آبان 1398

کارگاه کمک های حقوقی (چگونه یک کلینیک حقوقی تاسیس کنیم )

دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می نماید . ...

13 آبان 1398

همایش اتحاد و‌ امید در جهت استقرار حاکمیت قانون"

همایش‌های حقوقی

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران برگزار می نماید.  ...

11 آبان 1398

شهر قانون گریز

همایش‌های حقوقی

 انجمن جرم شناسی شهرستان قدس برگزار می نماید .  ...

11 آبان 1398

ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چارچوب اقدامات نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

همایش‌های حقوقی

شنبه‌های حقوق بین‌الملل یرگزار می نماید . ...

11 آبان 1398

نشست نقد و بررسی «لایحه تجارت با حضور موافقین و منتقدین این لایحه»

همایش‌های حقوقی

پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می نماید .  ...