همایش حقوقی
8 آبان 1398

گرامیداشت استاد برجسته حقوق ،قفه و فلسفه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

همایش‌های حقوقی

انجمن مفاخر و مشاهیر لنگرود برگزار می نماید.  ...

8 آبان 1398

جلسه سخنرانی تحت عنوان فرایند تنقیح قوانین و مقررات کشور و نشست تخصصی با موضوع تنقیح قوانین و عدالت قضایی

همایش‌های حقوقی

 کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار می نماید .  ...

8 آبان 1398

نشست تخصصی "ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم برگزار می نماید .  ...

8 آبان 1398

کارگاه آموزشی «نحوهٔ نگارش شرط داوری در قراردادها»

همایش‌های حقوقی

 اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزرا می نماید .  ...

8 آبان 1398

آیین نکوداشت استاد فقید دکتر کمال الدین هریسی‌نژاد

همایش‌های حقوقی

 انجمن ایرانی حقوق اداری با مشارکت انجمن حقوق اساسی ایران برگزار می نماید .  ...

6 آبان 1398

ادعا، تعدیل و تغییر در قراردادهای پیمانکاری بین المللی( با تاکید بر قراردادهای نمونه فیدیک- کتاب نقره ای)

همایش‌های حقوقی

 انجمن ایرانی حقوق اداری با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .  ...

6 آبان 1398

نشست نقد و بررسی کتاب حقوق اداری تطبیقی

همایش‌های حقوقی

 انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می نماید .  ...

6 آبان 1398

همایش کارگاه حقوق کار

همایش‌های حقوقی

انجمن ایرانی حقوق اداری دفتر استانی فارس با همکاری کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس برگزار می نماید .   ...

6 آبان 1398

دومین دوره‌ی آموزشی حقوق و سلامت عمومی

همایش‌های حقوقی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی تهران و موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار می نماید .  ...