همایش حقوقی
30 فروردین 1395

کارگاه آموزشی آیین دادرسی مالیاتی

همایش‌های حقوقی

واحد آموزش پژوهشکده‌ی حقوق، کارگاه آموزشی آیین دادرسی مالیاتی را برگزار می نماید ...

28 فروردین 1395

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

همایش‌های حقوقی

این جلسه ساعت 14:30 امروز با حضور استاد مهدوی زاهد برگزار خواهد گردید ...

28 فروردین 1395

اساسی سازی حقوق

همایش‌های حقوقی

نشست اساسی سازی حقوق، فردا در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد ...

25 فروردین 1395

رویکرد عدالت ترمیمی به عملکرد واحدهای مددکاری و مشاوره نیروی انتظامی

همایش‌های حقوقی

چهارمین پیش همایش عدالت ترمیمی و پییشگیری ازجرم برگزار می گردد. ...

23 فروردین 1395

دورهمی کافه دوقوآ

همایش‌های حقوقی

انجمن اسلامی دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی این دورهمی را برگزار می کند. ...

23 فروردین 1395

کارگاه علمی - اموزشی «رویه عملی محاکم در دعاوی ثلاث از جنبه حقوقی و کیفری»

همایش‌های حقوقی

این کارگاه توسط گروه حقوق دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت برگزار می گردد ...

22 فروردین 1395

نشست بررسی وقف اموال عمومی غیر دولتی

همایش‌های حقوقی

این نشست با تأکید بر وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد. ...

21 فروردین 1395

مهارت‌های کاربردی مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق کارگاه آموزشی قرارداد نویسی (علمی- کاربردی) برگزار می کند ...

21 فروردین 1395

مبانی فقهی برای یک حقوقدان چه اهمیتی دارد؟

همایش‌های حقوقی

این نشست توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. ...

21 فروردین 1395

سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي UCP600

همایش‌های حقوقی

کمیسیون بانکداري کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي UCP600 برگزار نماید. ...