انتخابات کانون وکلا
15 اسفند 1394

نتايج انتخابات هيات مديره کانون وکلاى دادگسترى مرکز

رویدادهای حقوقی

بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در روز پنج شنبه 13 اسفند 1394 برگزار شد ...

12 اسفند 1394

اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

رویدادهای حقوقی

 اسامی کاندیدا های واجد شرایط برای بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد ...

4 اسفند 1394

معرفی بانوان کاندیدای مستقل به جامعه وکالت

همایش‌های حقوقی

نشست معرفی بانوان کاندیدای مستقل به جامعه وکالت روز چهار شنبه برگزار می گردد. ...

29 بهمن 1394

آشنایی با دیدگاه های صنفی نامزدهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

همایش‌های حقوقی

تشکل وکلای نوگرا و جامعه وکلای ایساتیس نشستی با عنوان «آشنایی با دیدگاه های صنفی نامزدهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز» برگزار می کنند. ...