میترا استا
19 تیر 1398

دادگاه محمد علی نجفی شنبه برگزار می شود

رویدادهای حقوقی

 داتیکان : پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح روز شنبه ۲۲ تیرماه به صورت علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاصی کشکولی برگزار می‌شود.   ...