بازپرس پرونده
1 دی 1397

تمام سؤالات درباره پرونده درمنی از زبان بازپرس پرونده

رویدادهای حقوقی

قاضی عباسی بازپرس پرونده باقری درمنی در مصاحبه‌ای پیرامون پرونده قضایی درمنی؛ چگونگی فراری‌دادن افراد مؤثر و کلیدی شبکه کلاهبرداری به خارج از کشور و موضوع ضمانت‌نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران و... زوایایی دیگر‌ی از این پرونده را روشن کرد.   ...

22 خرداد 1395

صدورنظریه پزشکی قانونی در پرونده «اعظم»، زن شکنجه دیده از سوی همسرش

رویدادهای حقوقی

وکیل مرضیه محبی: تحقیقات در مورد پرونده پایان یافته و منتظر صدور قرار مناسب از سوی بازپرس پرونده هستیم ...