افزایش کرایه تاکسی
14 فروردین 1395

افزایش نرخ کرایه ای درحال حاضر برای تاکسی ها پذیرفتنی نیست

رویدادهای حقوقی

نرخ بنزین درسال جدید افزایشی نداشته افزایش نرخ کرایه تاکسی منطقی نیست. ...

8 اسفند 1394

افزایش نرخ کرایه تاکسی و مترو در انتظار تصویب شورای شهر تهران

تازه های قوانین و مقررات

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خبر از افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی و 12 درصدی کرایه اتوبوس و مترو داد ...