کارگاه آموزش قراردادنویسی
28 تیر 1395

کارگاه آموزشی آیین تنظیم قرارداد

همایش‌های حقوقی

پنجمین کارگاه آموزشی بسیج حقوقدانان با عنوان «آیین تنظیم قرارداد» و با تدریس دکتر علیرضا شمشیری برگزار می شود ...

2 تیر 1395

کارگاه آموزشی مهارت‌های کاربردی مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (پیشرفته)

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی را برگزار می کند ...