همایش حقوق شهروندی
17 آذر 1395

همایش «جایگاه حقوق شهروندی»

همایش‌های حقوقی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال برگزار می کند: ...

6 شهریور 1395

گزارشی از هفتمین نشست کنگره حقوق شهروندی

رویدادهای حقوقی

نگاه فرهنگی با مسأله حقوق فرهنگی مهمترین مسأله در این حوزه محسوب می‌شود، و توجه به بعد حقوقی این مسأله وظیفه اصلی کنگره حقوق شهروندی است. ...

2 مرداد 1395

گزارشی از نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در آینه محیط زیست شهری

رویدادهای حقوقی

دکتر علومی معتقد است اگر بخواهیم مبنای حقوق شهروندی را کرامت و ارزش انسانی بدانیم، اجازه دسته بندی تبعه‌ها را نخواهیم داشت. ...

27 تیر 1395

نشست علمی، تخصصی حقوق شهروندی

همایش‌های حقوقی

 دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی، تخصصی حقوق شهروندی برگزارمیکند ...

15 اسفند 1394

دومین همایش حقوق شهروندی

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط  دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر، اردیبهشت ماه 1395 برگزار خواهد شد ...