سازمان حفاظت محیط زیست
6 مرداد 1397

سلامت غذایی مردم بر عهده چه نهادی است؟

رویدادهای حقوقی

آقای دکتر وحید قاسمی عهد در یاداشتی برای داتیکان توضیح داد. ...

10 خرداد 1396

رهاسازی ۱۰ درصد اراضی محیط زیست از دست زمین‌خواران

رویدادهای حقوقی

رفع تصرفات و واگذاری‌ها از اراضی مناطق چهارگانه کشور ...

29 مهر 1395

حیوان آزاری ممنوع

رویدادهای حقوقی

ارسال پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست از سوی سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست، به هیأت دولت ...

15 اسفند 1394

دستگاه قضا و سازمان محیط زیست همایش ملی مشترک برگزار می کنند

همایش‌های حقوقی

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه قضا اقدام به برگزاری همایش ملی حقوقی محیط زیست می نماید ...