فساد در بخش خصوصی
16 اسفند 1394

بررسی فساد در بخش خصوصی؛ با تأکید بر رویه قضایی

همایش‌های حقوقی

این نشست از سلسله نشست­های حقوق مالکیت فکری است که توسط مؤسسه­ ی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار میگردد ...