همایش عدالت ترمیمی
2 اردیبهشت 1397

مبانی ، اصول و کاربرد های عدالت ترمیمی

همایش‌های حقوقی

دوازدهمین پیش همایش مبانی عدالت ترمیمی در دانشگاه دامغان  برگزار  می گردد. ...

10 اردیبهشت 1396

میرمحمد صادقی: انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد

رویدادهای حقوقی

در تاریخ حقوق جزا و فرآیند اجرای عدالت کیفری از عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی به عدالت کیفری اصلاحی حرکت کردیم ...

25 فروردین 1395

رویکرد عدالت ترمیمی به عملکرد واحدهای مددکاری و مشاوره نیروی انتظامی

همایش‌های حقوقی

چهارمین پیش همایش عدالت ترمیمی و پییشگیری ازجرم برگزار می گردد. ...

16 اسفند 1394

همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد. ...