همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
16 اسفند 1394

همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد. ...