همایش های حقوقی
25 آذر 1398

نشست علمی با عنوان «جرایم اقتصادی ، از علت شناسی تا رویکردهای پیشگیرانه »

همایش‌های حقوقی

جلسات ماهانه انجمن ایرانی جرمشناسی - دفتر البرز برگزار می نماید .  ...

25 آذر 1398

بررسی حقوق کودک با محوریت کودک کار

همایش‌های حقوقی

جمعیت دفاع و انجمن اسلامی آزادیخواه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید .  ...

25 آذر 1398

کارگاه آموزشی « بازیابی اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تاکید بر اسناد تجارت بین الملل »

همایش‌های حقوقی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدد در ایام سالیاد شادروان مسعود طارمسری با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ممل متحد در تهران برگزار می نماید .  ...

25 آذر 1398

همایش حقوقی «اسرار وکالت »

همایش‌های حقوقی

دانشگاه ازاد اسلامشهربرگزرا می نماید .  ...

25 آذر 1398

نشست بررسی وضعیت آینده شبکه جهانی و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران

همایش‌های حقوقی

 دانشگاه علامه طباطبایی انجمن علمی مطالعات ارتباطی برگزار می نماید .  ...

25 آذر 1398

نشست اخلاق حرفه ای در قضاوت و وکالت

همایش‌های حقوقی

 کانون وکلای دادگستری مرکز مجمع وکلای نواندیش برگزار می نماید .  ...

24 آذر 1398

کارگاه بررسی حقوقی قراردادهای الکترونیک

همایش‌های حقوقی

گروه حقوق خصوصی و انجمن علمی حقوق با مشارکت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید .  ...

24 آذر 1398

نشست حقوق فضا و همکاری‌های بین المللی (ابعاد حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای)

همایش‌های حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید .  ...

22 آذر 1398

سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای در حقوق «آخرین آموزه های حقوق بین الملل کیفری»

همایش‌های حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید .  ...

22 آذر 1398

نشست «حقوق توسل به زور در آینه تحولات جدید»

همایش‌های حقوقی

گروه حقوق عمومی و‌ بین الملل دانشگاه علامه به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید .  ...