آیین تنظیم قرارداد
28 تیر 1395

کارگاه آموزشی آیین تنظیم قرارداد

همایش‌های حقوقی

پنجمین کارگاه آموزشی بسیج حقوقدانان با عنوان «آیین تنظیم قرارداد» و با تدریس دکتر علیرضا شمشیری برگزار می شود ...