بسیج حقوقدانان
30 تیر 1395

حق حاکمیت قربانی افزایش تولید نفت

رویدادهای حقوقی

بیانیه بسیج حقوقدانان: در الگوی جدید قراردادهای نفتی، به جلب رضایت برای طرف‌های خارجی بیشتر از  منافع کشور توجه شده است ...

28 تیر 1395

کارگاه آموزشی آیین تنظیم قرارداد

همایش‌های حقوقی

پنجمین کارگاه آموزشی بسیج حقوقدانان با عنوان «آیین تنظیم قرارداد» و با تدریس دکتر علیرضا شمشیری برگزار می شود ...