اعلامیه جهانی حقوق بشر
29 خرداد 1396

تابعیت از منظرحقوق بشر

حقوق بین الملل

کنوانسیون 1954 ؛حمایت از اشخاص بی‌تابعیت ...

12 بهمن 1395

یک وکیل دادگستری: دستور ترامپ درباره منع ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا غیرحقوقی است

رویدادهای حقوقی

حق بر رفت و آمد آزادانه، حق بر عبور و مرور و حق مسافرت، یکی از حق‌های برشمرده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است ...

27 دی 1395

استناد قاضی مازندرانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در دادگاه خانواده

رویدادهای حقوقی

هرچند عضویت ایران در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به معنای پذیرفتن  و تصویب مواد قانونی آن کنوانسیون ها و در اغلب موارد، در حکم قوانین داخلی کشور هستند، اما کمتر دیده شده است یک قاضی ایرانی برای صدور حکم به این موارد استناد کند. ...

30 آذر 1395

حمایت‌های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی

رویدادهای حقوقی

خسروپوری: رویکردی نوین و عادلانه برای تضمین بیشتر حق دفاع از زنان درقانون آیین دادرسی کیفری جدید ...

2 مرداد 1395

بیانیه صلح زیبا در حمایت مردم کشمیر

حقوق بین الملل

بیانیه مرکز دانشجویی حقوق بشرایران در حمایت از مردم کشمیر: تمام مرزهای ادعا شده حقوق بشری شکسته شده است ...