طرح اصلاح ماده 235
18 اسفند 1394

مجلس تصویب کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کماکان معتبر است

تازه های قوانین و مقررات

نمایندگان ملت در جلسه علنی مجلس با کلیات طرح تمدید برنامه پنجم توسعه موافقت کردند. ...