کنفرانس بین المللی حقوق
27 تیر 1395

دومین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، آذر ماه 1395 برگزار می گردد ...

29 اردیبهشت 1395

کنفرانس جهانی حقوق و علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در آغاز هزاره سوم

همایش‌های حقوقی

این کنفرانس روز پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه در دانشگاه شیراز برگزار می گردد ...

19 اسفند 1394

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

همایش‌های حقوقی

این کنفرانس با تمرکز به ارتباط دولت- دانشگاه- صنعت سی و یکم فروردین ماه برگزار خواهد شد ...