حقوق و اقتصاد
19 اسفند 1394

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

همایش‌های حقوقی

این کنفرانس با تمرکز به ارتباط دولت- دانشگاه- صنعت سی و یکم فروردین ماه برگزار خواهد شد ...