کارگاه آموزشی قراردادهای فروش گاز طبیعی
20 اسفند 1394

کارگاه آموزشی قراردادهای فروش گاز طبیعی

همایش‌های حقوقی

این کارگاه توسط واحد آموزش پژوهشکده حقوق، فروردین ماه 1395 برگزار خواهد گردید. ...