پژوهشکده حقوق
18 اردیبهشت 1396

کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می کند ...

25 بهمن 1395

کارگاه آموزشی « حقوق بیمه گزاران »

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می کند: ...

14 دی 1395

کارگاه آموزشی « قرارداد کار »

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می کند: ...

12 دی 1395

کارگاه مهارت‌های مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (پیشرفته)

همایش‌های حقوقی

«چگونه قراردادهای بین المللی بازرگانی را مذاکره و تنظیم کنیم؟» ...

18 مهر 1395

کارگاه آموزشی «مباحثی از قانون آیین دادرسی کیفری»

همایش‌های حقوقی

واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهردانش با توجه به تصویب نهایی و لازم الإجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کارگاه آموزشی فوق را برگزار نماید ...

2 شهریور 1395

کارگاه آموزشی حفاظت اسناد

همایش‌های حقوقی

این کارگاه توسط واحد آموزش پژوهشکده حقوق و با تدریس نادر همایونی برگزار می گردد ...

16 مرداد 1395

کارگاه آموزشی ثبت و حقوق اسناد الکترونیکی

همایش‌های حقوقی

 مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر محمد کی نیا می باشند ...

29 تیر 1395

بررسی و تحلیل جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران

همایش‌های حقوقی

باشگاه حقوقدانان شهر دانش در اتاق فکر حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی و تحلیل جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران می پردازد ...

14 تیر 1395

کارگاه آموزشی تشخیص صلاحیت پیمانکاران و صدور خدمات فنی مهندسی

همایش‌های حقوقی

واحد آموزش پژوهشکده حقوق کارگاه آموزشی تشخیص صلاحیت پیمانکاران و صدور خدمات فنی مهندسی را 24 تیر ماه برگزار می نماید ...

12 تیر 1395

دوره آموزشی متون حقوقی – قراردادها

همایش‌های حقوقی

این دوره با محوریت مبانی حقوق قراردادهای آمریکا به شیوه‌ی تطبیقی با حقوق ایران برگزار می گردد ...