همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصاد
2 اردیبهشت 1395

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجم توسعه از منظر حقوق اقتصادی

همایش‌های حقوقی

برگزاری همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجم توسعه از منظر حقوق اقتصادی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ...

22 اسفند 1394

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط انجمن علمی حقوقی اقتصاد ایران با همکاری نهادهای دانشگاهی و دولتی برگزار می گردد. ...