کمیسیون تلفیق
2 اسفند 1395

بودجه 96: عدم افزایش قیمت حامل های انرژی

تازه های قوانین و مقررات

نابرابری سهم استان ها در میزان درصد تأمین بودجه از مالیات های داخلی: کرمان 31 درصد، برخی استان ها 2- درصد ...

2 اسفند 1395

مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 96

تازه های قوانین و مقررات

افزایش واریزی به صندوق توسعه ملی در قالب لایحه بودجه 96/ بودجه کل کشور در سال آینده بالغ بر یک میلیون و 146 هزار میلیارد تومان ...

26 مرداد 1395

کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق تصویب شد

تازه های قوانین و مقررات

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه از تأیید کلیات این لایحه از سوی نمایندگان مردم با چند ویژگی عمده خبر داد ...

22 اسفند 1394

تعدد دفترچه های بیمه،منابع مربوط به حوزه سلامت را هدر می دهد.

رویدادهای حقوقی

با رفع همپوشانی بیمه ای،خدمات رسانی به بیمه شدگان افزایش می یابد ...