احسان مازندرانی
4 شهریور 1396

حسین تاج : احسان مازندرانی اعتصاب غذا نکرده است

رویدادهای حقوقی

موکلم به خاطر مشکلات جسمی و بیماری خود چیزی جز آب نمی‌تواند بخورد ...

2 مرداد 1396

وکیل احسان مازندرانی: موکلم می‌تواند از مرخصی متصل به آزادی استفاده کند

رویدادهای حقوقی

بیش از یک ماه است که بیمارستان و پزشک‌های زندان اوین بیماری آقای مازندرانی را تشخیص داده‌اند  ...

17 آذر 1395

‌نظر پزشکی قانونی درباره وضعیت «احسان مازندرانی»

رویدادهای حقوقی

وکیل احسان مازندرانی: موکلم، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، به 2سال حبس محکوم شده است ...

18 مهر 1395

آزادی موقت احسان مازندرانی

رویدادهای حقوقی

احسان مازندرانی، طبق قانون جدید باید آزاد می شد ...

7 اردیبهشت 1395

"احسان مازندرانی"، "آفرین چیت‌سازان" و "داود اسدی" به حبس محکوم شدند

رویدادهای حقوقی

حکم دادگاه "احسان مازندرانی"، "آفرین چیت‌سازان" و "داود اسدی" اعلام شد ...

23 اسفند 1394

احسان مازندرانی در انتظار حکم دادگاه

رویدادهای حقوقی

وکیل مدافع احسان مازندرانی از پایان یافتن رسیدگی به اتهامات وی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد ...