قراردادهای بین المللی
21 فروردین 1395

مهارت‌های کاربردی مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق کارگاه آموزشی قرارداد نویسی (علمی- کاربردی) برگزار می کند ...

24 اسفند 1394

دوره آموزشی "قراردادهای بین المللی"

همایش‌های حقوقی

موسسه قوانین و کسب و کار، دوره آموزشی سالانه را خرداد ماه 1395 در پاریس برگزار می کند. ...