بانک ها و موسسات مالی
30 تیر 1397

سپرده ۴۰‌ میلیاردی نماینده‌ای دریک مؤسسه مالی

رویدادهای حقوقی

منتظر هستیم که قوه ‌قضائیه این پرونده‌ها را تعیین‌ تکلیف کند ...

15 شهریور 1395

بانک‌ها تحریم را بهانه نکنند

رویدادهای حقوقی

رئیس بانک مرکزی: در داخل کشور، محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی با استناد به تحریم‌ها ممنوع است ...