شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

در صورتی که عقد بیع نسبت به قسمتی از مورد معامله باطل باشد، مشتری می تواند با دارا بودن خیار تبعض صفقه عقد را فسخ نماید و تأیید آن را از دادگاه تقاضا نماید.

داتیکان: فسخ معامله به دلیل اعمال خیار تبعض صفقه

 

1 – در قانون مدنی به طرفین معامله اختیاراتی داده شده است که در موقعیتهایی بتوانند معامله را فسخ نمایند.

2- یکی از آن اختیارات "خیار تبعض صفقه" می‌باشد.

3- این اختیار را تنها مشتری دارد. این حق فسخ زمانی برای وی ایجاد می‌شود که قسمتی از مال مورد معامله به جهتی باطل باشد. در این حالت مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید و یا اینکه معامله را قبول کند و قیمت آن قسمت از مال مورد معامله را که باطل بوده از فروشنده دریافت کند.

4- باید توجه داشت که مشتری زمانی می‌تواند از این حق استفاده کند که در زمان معامله به آن آگاه نبوده باشد. یعنی نداند قسمتی از معامله باطل است. پس اگر در زمان معامله بداند قسمتی از آن باطل است دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید و در این صورت تنها می‌تواند پول قسمت باطل شده معامله را دریافت کند.

5- همچنین اگر مشتری در معامله‌ای که انجام داده است "اسقاط کافه خیارات" کرده باشد( یعنی اختیار فسخ معامله را در تمام حالات از خود سلب کند)، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید و تنها می‌تواند قیمت آن قسمت از معمله که باطل است را پس بگیرد.

6- این دعوا مالی می‌باشد. لذا هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تعیین می‌شود.

7- حکمی هم که در مورد این موضوع صادر می‌شود قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

8- مشتری قبل از طرح دعوای فسخ باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ معامله برای فروشنده ارسال نماید.

9- در دادخواست مذکور خواهان، خریدار و خوانده، فروشنده می‌باشد. خواسته نیز تایید فسخ معامله به دلیل اعمال خیار تبعض صفقه می‌باشد.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

حاکمیت دولت بر معادن کشور

12 خرداد 1399
حاکمیت دولت بر معادن کشور

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

7 خرداد 1399
نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

پژوهش های حقوقی در انحلال قراردادها ی خیاری

20 اردیبهشت 1399
پژوهش های حقوقی در انحلال قراردادها ی خیاری

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

تمدید نامحدود مهلت حل‌وفصل اختلافات برجام

16 بهمن 1398
تمدید نامحدود مهلت حل‌وفصل اختلافات برجام

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

19 آذر 1398
شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

6 آذر 1398
شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

دادخواست تخلیه ملک

2 آذر 1398
دادخواست تخلیه ملک

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

23 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)