2 بهمن 1398
وقتی صدای مردم از نمایندگانشان به گوش نمی‌رسد خود صدایشان را بلند می‌کنند

وقتی صدای مردم از نمایندگانشان به گوش نمی‌رسد خود صدایشان را بلند می‌کنند

مردم تنها آنها نیستند که روز جمعه به نماز جمعه می‌ایستند!

 دکتر محمد علی اردبیلی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) در گفتگو با داتیکان مطرح کرد: حس می‌کنم یک نوع شتابزدگی و دستپاچگی در مواجهه با اعتراضات وجود دارد و همیشه کوتاهترین راه انتخاب می‌شود، ولی باید به آثارش توجه شود.

حتی در بین همین افرادی که به نماز جمعه هم می‌آیند کسانی هستند که از اوضاع زمانه دل نگرانند، باید با آنها هم دلی کرد شیوه مقابله این نیست، شیوه مقابله با حتی اعتراضات همه گیر دستپاچگی نیست.

  • منبع : www.datikan.com