2 بهمن 1398

دادخواست فسخ معامله فضولی

دادخواست فسخ معامله فضولی در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد، معامله فضولی بوده و زیان دیده می تواند معامله را فسخ نماید و با استفاده از نمونه دادخواست مذکور تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

داتیکان: فسخ معامله فضولی

1 –در قانون مدنی در مورد معامله فضولی صحبت شده است. معامله فضولی معامله‌ای است که شخصی مال فرد دیگری را برای آن شخص معامله می‌کند. برای مثال شخصی خانه فرد دیگری را برای وی معامله می‌کند. یا حالت دیگر آن است که فردی مال شخص دیگری را برای خود معامله کند. این حالت زمانی پیش می‌آید که فردی تصور می‌کرده مالی که در دست دارد متعلق به خودش می‌باشد و به این دلیل آن مال را معامله می‌کند. برای مثال شخصی مالی را می‌خرد و نمی‌داند آن مال دزدی است و پس از آن ، آن مال را می‌فروشد. در این حالت نیز معامله فضولی می‌باشد زیرا مال فروخته شده متعلق به فروشنده نبوده است.

2- در این حالت فردی که مالش معامله شده است می‌تواند دو کار انجام دهد. اول اینکه معامله انجام شده را قبول کند و آن را اجازه نماید. دوم اینکه معامله انجام شده را قبول نکند و آن را فسخ کند.

3- باید توجه داشت اگر مالک معامله را قبول کند اثر اجازه از روز انعقاد قرارداد در نظر گرفته می‌شود. یعنی قرارداد از ابتدا درست محسوب می‌شود.

4- اگر چندین معامله روی مال فضولی انجام شده باشد یعنی مال فضولی چند بار خرید و فروش شده باشد، مالک مال فضولی می‌تواند هر کدام از معاملات انجام شده را که بخواهد اجازه نماید. در این حالت معاملاتی که بعد از اجازه مالک انجام  شده صحیح است و قبل از آن باطل می‌باشد. برای مثال اگر ماشینی را که متعلق به غیر است پنج بار مورد معامله قرار گیرد و مالک معامله سوم را اجازه نماید معاملات چهارم و پنجم نیز صحیح خواهند بود و معاملات اول و دوم باطل هستند.

5- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اما ممکن است تاخیر در ابراز باعث ضرر طرف دیگر معامله شود لذا در ای حالت وی می‌تواند معامله را فسخ نماید. از مفهوم مخالف این عبارت چنین نتیجه گیری می‌شود که اگر ضرری به طرف قرارداد نرسد نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.

6- برای فسخ معامله طرف معامله باید اظهارنامه‌ای به مالک مورد معامله جهت اطلاع از فسخ معامله ارسال نماید.

7- پس از آن با تنظیم دادخواست و ضمیمه کردن مدارک، تمام مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهد. خواهان در این دعوا خریدار و خوانده مالک اصلی می‌باشد. خواسته نیز فسخ معامله می‌باشد.

8- دعوای مذکور مالی می‌باشد. لذا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه باشد.

9- رای صادره قابل تجدیدنظر است.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

 

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

14 بهمن 1398
اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

19 آذر 1398
شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

6 آذر 1398
شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

دادخواست تخلیه ملک

2 آذر 1398
دادخواست تخلیه ملک

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

23 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

21 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار