دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

در صورتی که یکی از طرفین به شرطی که در ضمن عقد آمده عمل نکند و دیگری امکان اجبار وی را به آن نداشته باشد، طرفی که شرط به نفع او شده می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق تایید فسخ قرارداد را به دلیل تخلف شرط از دادگاه تقاضا کند.

داتیکان: فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

 

1 – در قانون مدنی شروطی که در قرارداد قابل ذکر می‌باشند و می‌توان آنها را در قرارداد ذکر کرد بر سه دسته تقسیم شده‌اند. شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل.

2- شرط صفت یعنی شرطی در مورد کمیت یا کیفیت مورد معامله شده باشد. یعنی ذکر شود مورد معامله دارای ویژگی خاصی باشد.

3- شرط نتیجه یعنی اینکه تحقق کاری در بیرون و خارج از قرارداد شرط شود.

4- شرط فعل یعنی اینکه انجام کاری یا عدم انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا یک شخص دیگری غیر از طرفین قرارداد شرط شود. به این معنی که یکی از طرفین معامله ملزم می‌شود کاری را انجام دهد یا ملزم می‌شود کاری را انجام ندهد.

5- حال اگر در قرارداد شرطی ذکر شود که شرط صفت باشد و معلوم شود آن شرط وجود ندارد کسی که شرط به نفع او شده است می‌تواند معامله را فسخ نماید.

6- خواهان فسخ در ابتدا باید اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل مبنی بر فسخ معامله ارسال نماید.

7- پس از آن باید دادخواستی مبنی بر فسخ معامله به خاطر تخلف از شرط تهیه نماید.

8- خواهان باید مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.

9- دعوای مذکور مالی بوده و می‌تواند در شورای حل اختلاف یا دادگاه مطرح شود.

10- حکم صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر است.

11- اگر شرطی که در قرارداد آمده شرط فعل باشد کسی که ملزم به اجرای شرط شده باید آن را انجام دهد و اگر این کار را نکند کسی که شرط به نفع او شده است می‌تواند اجبار وی را از دادگاه بخواهد.

12- مورد دیگر این است که اگر شخصی که ملزم به انجام کاری است آن را انجام ندهد و اجبار وی نیز ممکن نباشد ولی شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن کار را انجام دهد.

13- لذا چنانچه ملاحظه می‌شود اگر کسی که ملزم به به انجام شرط شده است آن را انجام ندهد شخصی که شرط به نفع او شده است باید در ابتدا الزام وی را به انجام شرط بخواهد و اگر الزام وی به نتیجه نرسید می‌تواند دعوای فسخ قرارداد را مطرح نماید.

14- در اینجا نیز کسی که می‌خواهد قرارداد را فسخ نماید باید اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل ارسال نماید.

15- پس از آن دادخواستی مبنی بر فسخ معامله تهیه نماید و همراه با مدارک دیگر آنها را تحویل دفاتر خدمات الکترونیک بدهد.

16- این دعوا ممکن است مالی باشد یا غیر مالی و ممکن است در شورای حل اختلاف یا دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد.

17- حکم دعوای مذکور قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

برای مشاهده دادخواست مذکور به لینک زیر مراجعه کنید

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به دلیل تخلف شرط

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالف است

14 مرداد 1399
قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالف است

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

8 مرداد 1399
خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

سازمان بازرسی کل کشور: به گزارش دهندگان فساد، پاداش و هزینه می‌دهیم

31 تیر 1399
سازمان بازرسی کل کشور: به گزارش دهندگان فساد، پاداش و هزینه می‌دهیم

 تاکید بر رسیدگی به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف و افشای نام آن‌ها

17 تیر 1399
 تاکید بر رسیدگی به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف و افشای نام آن‌ها

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

11 اسفند 1398
تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

14 بهمن 1398
اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

4 دی 1398
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

19 آذر 1398
شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

دانشگاه گیلان کارگاه بررسی مقررات تخلفات پژوهشی در تهیه آثار علمی

17 آذر 1398
دانشگاه گیلان کارگاه بررسی مقررات تخلفات پژوهشی در تهیه آثار علمی

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد