خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

8 بهمن 1398

خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

دوران دانشگاه با آقای مسعود حائری نوه مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم درس اصول فقه داشتم

پرویز رضایی

داتیکان: دوران دانشگاه با آقای مسعود حائری نوه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم درس اصول فقه داشتم.

ایشان در آن زمان قاضی دادگستری بود. او همان شخصی است که بعدها با کناره‌گیری از شغل قضا در کنار مرحوم بهمن کشاورز وکالت آقای غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران را به عهده داشت.

بخاطر دارم در امتحان پایان‌ترم سوالی در قالب یک دادخواست ارائه داد و از ما خواست تا پاسخ سوال را بصورت دو فقره دادنامه تنظیم کنیم به این نحو که در یکی خواسته خواهان را بطور مستند و مستدل رد کنیم و رای به بی‍‌‌حقی خواهان بدهیم و در دادنامه دیگر به همان صورت دعوا را وارد دانسته و حکم به نفع او صادر کنیم.

از همان ایام آموختم یک حقوقدان بسیار بیش و پیش از آن که نیازمند علم و دانش باشد محتاج فضیلت است. علم نه با حق عقد اخوت بسته و نه لزوما با باطل هم‌نوایی دارد.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

افزایش دو برابری حق‌ الثبت دفترخانه‌ها

2 اردیبهشت 1399
افزایش دو برابری حق‌ الثبت دفترخانه‌ها

خاطرات دفترخانه (قسمت شانزدهم) – بورسیه تحصیلی در ایتالیا

3 آذر 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت شانزدهم) – بورسیه تحصیلی در ایتالیا

خاطرات دفترخانه (قسمت پانزدهم) – چشم تو چشم

20 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پانزدهم) – چشم تو چشم

خاطرات دفترخانه (قسمت چهاردهم) -مرد زن‌ذلیل

19 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت چهاردهم) -مرد زن‌ذلیل

خاطرات دفترخانه (قسمت سیزدهم) - جهیزیه به عهده مرد است

13 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت سیزدهم) - جهیزیه به عهده مرد است

خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

خاطرات دفترخانه (قسمت یازدهم) - ازدواج جعلی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت یازدهم) - ازدواج جعلی

خاطرات دفترخانه (قسمت دهم) - مهریه دست و پای شوهر

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دهم) - مهریه دست و پای شوهر

خاطرات دفترخانه (قسمت نهم) - قضاوتهای شتاب‌زده

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت نهم) -  قضاوتهای شتاب‌زده

خاطرات دفترخانه (قسمت هشتم) – جنگ و صلح

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت هشتم) – جنگ و صلح

خاطرات دفترخانه (قسمت هفتم) – جوان‌های امروزی

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت هفتم) – جوان‌های امروزی

خاطرات دفترخانه (قسمت ششم) – چگونه پسرم را از ارث محروم کنم؟

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه  (قسمت ششم) – چگونه پسرم را از ارث محروم کنم؟

خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

خاطرات دفترخانه (قسمت چهارم) - چرا عاقل کند کاری...

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت چهارم) - چرا عاقل کند کاری...

خاطرات دفترخانه (قسمت سوم): دوراهی اعتماد

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت سوم): دوراهی اعتماد

خاطرات دفترخانه (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه  (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

آیا ازدواج و طلاق صوری جرم است؟

22 خرداد 1398
آیا ازدواج و طلاق صوری جرم است؟

خاطرات دفترخانه (قسمت اول): ازدواج کودکان

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت اول): ازدواج کودکان

عقد غیرنافذ چیست؟

2 بهمن 1396
عقد غیرنافذ چیست؟

ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟

7 آذر 1396
ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟